New Season SmallBallMall
 
 
 
Home Forum Leagues Seasons Search Help
 

  League of 2 star teams  
  Letters ID# Skill Team Honor PCT Wins Loses
1 WTC 644525 Wu-Gambinos 7.0 .0 0 1
2 PPR 464241 Pet Rocks(PSP) 5.7 n/a 0 0
3 SBz 55136 Devil's Playground LBS.:SBD:. 8.6 n/a 0 0
4 SBz 8610 South Park .:SBD:. 7.2 n/a 0 0
5 SBz 8082 The Office .:SBD:. 8.3 n/a 0 0
6 SBz 9287 Psych .:SBD:. 8.3 n/a 0 0
7 IC 716753 Icebergs 0.0 .0 0 1
8 Hol 716095 Holics 0.0 .0 0 1
9 CC9 709139 Bam Bams Revenge 5.7 n/a 0 0
10 NMA 716751 Nantes Mariners 1.1 1.00 2 0
11 FK 588550 Fantasy Knights 2.8 n/a 0 0
12 CC4 28960 UNCLE SAMS MISGUIDED CHILDREN 6.4 n/a 0 0
13 CC7 88250 INFIDELS 7.9 n/a 0 0
14 812 716060 WAR BOYS 7.3 .0 0 1
15 MHO 716744 Mt. Healthy Owls 1.4 n/a 0 0
16 SS 716083 Sluggin Skitz 2.5 n/a 0 0
17 PHX 709097 Phoenix Giants 6.3 n/a 0 0
18 LES 406097 Lower East Side 3.5 n/a 0 0
19 CC3 1844 TRUMP TRAIN (IU)(SCL) 5.7 n/a 0 0
20 HH 716444 Honolulu Heat 0.0 n/a 0 0
21 KBH 31546 Power Puffs 3.9 n/a 0 0
22 817 817 Madd Doggs 4.9 n/a 0 0
23 BB 716708 Benton Bengals 1.6 n/a 0 0
24 756 756 '56 Brooklyn Dodgers 7.9 n/a 0 0
25 SGS 716579 Sgil Gators 2.6 n/a 0 0
26 BMB 166001 Bombers 3.2 n/a 0 0
27 EB 716570 Becks 1.0 n/a 0 0
28 420 716462 Wvhellbillies 2.4 n/a 0 0
29 715 716715 no name 0.0 n/a 0 0
30 721 716721 no name 0.0 n/a 0 0
31 722 716722 no name 0.0 n/a 0 0
32 CC6 7314 WAR MACHINE 6.1 n/a 0 0
33 964 203964 (Con)flicted ~SBD~ 8.4 n/a 0 0
34 BOS 13601 Boston Red Sox 8.8 n/a 0 0
35 PUP 407953 Small Doggs 6.4 n/a 0 0
36 SCR 591 Scorum.com 2.7 n/a 0 0
37 FIT 86649 Fitchburg Riverhawks 1.8 n/a 0 0
38 FRK 716602 Franklin Vanguards 1.2 n/a 0 0
39 GBC 716495 Grimm's Ball Club 1.3 n/a 0 0
40 109 604109 DRE 0.0 n/a 0 0
41 ATL 716428 Atlanta Vikings 1.0 n/a 0 0
42 HFF 716482 The Commandos 1.0 n/a 0 0
43 BOS 716549 Boston Red Sox 1.4 n/a 0 0
44 909 702909 no name 0.0 n/a 0 0
45 xox 26518 Love Wins 5.4 n/a 0 0
46 Tex 777 Texas Uprising 8.1 n/a 0 0
47 MRO 847 Murderer's Row 8.2 n/a 0 0
48 MG 716606 Miskatonic Ghouls 0.0 n/a 0 0
49 504 716504 no name 0.0 n/a 0 0
50 561 716561 NBD Kaniffs 0.0 n/a 0 0
51 SLT 716359 Self Loathers 2.3 n/a 0 0
52 BB 716382 Bristol Bangers 1.8 n/a 0 0
53 GN 716460 Great Nature 2.6 n/a 0 0
54 PAR 6798 P.A. Roughriders (PvT) 10.0 n/a 0 0
55 PA 5773 Passive Aggressive (AcA) 8.5 n/a 0 0
56 WIN 414552 Win This Team! 5.9 n/a 0 0
57 PHI 102792 2018 Phillies 8.9 n/a 0 0
58 999 999 The Unknown 9 5.6 n/a 0 0
59 315 680315 Standard Nation 5.5 n/a 0 0
60 CLT 716379 Charlotte Hokesters 1.0 n/a 0 0
61 FC 702931 Fern Creek Astros 5.1 n/a 0 0
62 HAM 716377 Hamilton Penetrators 1.4 n/a 0 0
63 NEW 475864 Dodgers 2.1 n/a 0 0
64 zau 36453 Greasers 7.1 n/a 0 0
65 TTV 716385 Twitch Ballers 0.0 n/a 0 0
66 JV 716338 JordanValley 5.2 n/a 0 0
67 508 716508 no name 0.0 n/a 0 0
68 505 716505 no name 0.0 n/a 0 0
69 634 634 Cleveland Vindicators 5.5 n/a 0 0
70 CV 716494 CleanVajne 1.0 n/a 0 0
71 mcg 701689 The Kingdom (SBD) 1.9 n/a 0 0
72 Bru 139578 The Brundagerie 3.1 n/a 0 0
73 KB 716478 Kib's Bastards 0.0 n/a 0 0
74 CDJ 716381 Jacked 1.4 n/a 0 0
75 NVS 645342 Nashville Sounds (P10) 2.3 n/a 0 0
76 FGZ 645347 Fresno Grizzlies (P15) 2.7 n/a 0 0
77 CK 716302 Checkers 0.0 n/a 0 0
78 PRM 19705 Port Ruppert Mundys 6.2 n/a 0 0
79 FO 716431 Fallout 0.0 n/a 0 0
80 KCG 639831 KC Galaxy 3.0 n/a 0 0
81 008 173008 Dream Riders PvT 9.7 n/a 0 0
82 G.F 716350 Gaurdian Fighters 0.0 n/a 0 0
83 Z^P 142131 Zeh Panda 3.2 n/a 0 0
84 Kit 716425 KiteBall 1.5 n/a 0 0
85 KHR 121187 KRUSHAZ (HILLTOP) 8.5 n/a 0 0
86 13 404059 monmouth eagles 2.5 n/a 0 0
87 847 716311 starkstarz7 3.2 n/a 0 0
88 og 563013 Old Guys! 2.1 n/a 0 0
89 TG 716071 The Greshers 5.2 n/a 0 0
90 nh 716446 losties 1.1 n/a 0 0
91 92 702092 Slugger Bot 0.0 n/a 0 0
92 DAG 709088 Diminshed Agression 0.0 n/a 0 0
93 256 223256 Slamdunk 2.3 n/a 0 0
94 SUP 716429 Superteam 1.0 n/a 0 0
95 PG 192652 Erie Pelicans .gSg. 1.2 n/a 0 0
96 L 716427 ???? 1.2 n/a 0 0
97 988 988 Community Block 9.9 n/a 0 0

Privacy Policy   |    Contact Us   |    User Agreement   |    Code of Conduct